ภาพกิจกรรมสมาคม

รอบรมเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ของสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (Thai Life Saving Society)
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561
รอบรมเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ของสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (Thai Life Saving Society)
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561
รอบรมเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ของสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (Thai Life Saving Society)
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561
รอบรมเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ของสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (Thai Life Saving Society)
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ครูสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
วันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ครูสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
วันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ครูสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
วันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ครูสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
วันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และป้องกันเด็กจมน้ำ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเอทานอลมิตรผล อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และป้องกันเด็กจมน้ำ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเอทานอลมิตรผล อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และป้องกันเด็กจมน้ำ

ประมวลภาพการอบรมเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ของสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (Thai Life Saving Society) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561