ภาพกิจกรรมสมาคม

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ โดย ผศ.ดร.อิทธิกร ขำเดช ได้ให้การต้อนรับ Dr.Harald Vervaecke PhD. เลขาธิการสหพันธ์ช่วยชีวิตทางน้ำนานาชาติ International Life Saving (ILS) อย่างอบอุ่น
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ โดย ผศ.ดร.อิทธิกร ขำเดช ได้ให้การต้อนรับ Dr.Harald Vervaecke PhD. เลขาธิการสหพันธ์ช่วยชีวิตทางน้ำนานาชาติ International Life Saving (ILS) อย่างอบอุ่น
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ โดย ผศ.ดร.อิทธิกร ขำเดช ได้ให้การต้อนรับ Dr.Harald Vervaecke PhD. เลขาธิการสหพันธ์ช่วยชีวิตทางน้ำนานาชาติ International Life Saving (ILS) อย่างอบอุ่น
โครงการให้ความรู้ป้องกันการจมน้ำและให้ความรู้เรื่องการช่วยคนตกน้ำ วันที่15สิงหาคม 2566 ภาคเช้าโรงเรียนคล้ายสอน ต.บางคูรัด จ.นนทบุรี ภาคบ่ายโรงเรียนบางคูลัดต.พิมลราชอ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
โครงการให้ความรู้ป้องกันการจมน้ำและให้ความรู้เรื่องการช่วยคนตกน้ำ วันที่15สิงหาคม 2566 ภาคเช้าโรงเรียนคล้ายสอน ต.บางคูรัด จ.นนทบุรี ภาคบ่ายโรงเรียนบางคูลัดต.พิมลราชอ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
มูลนิธิบ้านธารน้ำใจ และสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ จัดอบรมโครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด เมื่อวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2566 ณ มูลนิธิบ้านธารน้ำใจ และสระว่ายน้ำตะกั่วป่าเสนานุกูล อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
มูลนิธิบ้านธารน้ำใจ และสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ จัดอบรมโครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด เมื่อวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2566 ณ มูลนิธิบ้านธารน้ำใจ และสระว่ายน้ำตะกั่วป่าเสนานุกูล อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
มูลนิธิบ้านธารน้ำใจ และสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ จัดอบรมโครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด เมื่อวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2566 ณ มูลนิธิบ้านธารน้ำใจ และสระว่ายน้ำตะกั่วป่าเสนานุกูล อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
โครงการสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด โรงเรียนสาธิตนานาชาติ PIM ปัญญาภิวัฒน์ ในชั่วโมงเรียนเสริมพิเศษ ระดับชั้น ม.1 เรื่องการป้องกันการจมน้ำ โดยหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยเด็กจมน้ำ วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม และสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลบางวัวคุณารักษ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ประมวลภาพกิจรรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ (Lifesaving and Water Rescue) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน 2565 โดยสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี