ภาพกิจกรรมสมาคม

สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำจัดโครงการอบรม “ว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด”
เมื่อวันที่ 3 และ 4 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประมวลภาพกิจรรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ (Lifesaving and Water Rescue) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน 2565 โดยสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง และพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน และบรรเทาอุบัติภัยในกิจกรรมทางน้ำ (Lifesaving and Water Rescue)
วันที่ 12-16 กันยายน 2565 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอร์ท โฮเทล แอนด์ สปา จังหวัดฉะเชิงเทรา
สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ และ อินเตอร์เนชันแนล ไลฟ์ เซฟวิ่ง จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ไอแอลเอส เซิร์ฟ ไลฟ์การ์ด หรือ เลเวล 3 ไลฟ์การ์ด โอเชียน แอนด์ พูล
วันที่ 29 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ต หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565
รุ่นที่ 1 วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2565 และรุ่นที่ 2 วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2565 ณ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์ หลักสูตร "การการช่วยชีวิตทางน้ำ และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) จากการจมน้ำจังหวัดกำแพงเพชร" ในวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2565