ภาพกิจกรรมสมาคม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
การประชุมบูรณาการดำเนินการเครือข่าย EMS องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2566
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
การประชุมบูรณาการดำเนินการเครือข่าย EMS องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2566
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
การประชุมบูรณาการดำเนินการเครือข่าย EMS องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2566
วันที่ 26 มกราคม 2566
กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารเรือจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ความปลอดภัยทางน้ำ และวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น ให้กับกำลังพล กองการกีฬาฯ จำนวน 40 นาย
วันที่ 26 มกราคม 2566
กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารเรือจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ความปลอดภัยทางน้ำ และวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น ให้กับกำลังพล กองการกีฬาฯ จำนวน 40 นาย
วันที่ 26 มกราคม 2566
กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารเรือจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ความปลอดภัยทางน้ำ และวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น ให้กับกำลังพล กองการกีฬาฯ จำนวน 40 นาย
ประมวลภาพกิจรรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ (Lifesaving and Water Rescue) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4
วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565 ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ประมวลภาพกิจรรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ (Lifesaving and Water Rescue) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4
วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565 ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ประมวลภาพกิจรรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ (Lifesaving and Water Rescue) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4
วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565 ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำร่วมกับ ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดอบรมหลักสูตร "การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ Life Saving and Water Rescue Lifeguard Training Course ในวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565 ที่สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร