ภาพกิจกรรมสมาคม

สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์
หลักสูตร "การการช่วยชีวิตทางน้ำ และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) จากการจมน้ำจังหวัดกำแพงเพชร" ในวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2565
สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์
หลักสูตร "การการช่วยชีวิตทางน้ำ และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) จากการจมน้ำจังหวัดกำแพงเพชร" ในวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2565
สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์
หลักสูตร "การการช่วยชีวิตทางน้ำ และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) จากการจมน้ำจังหวัดกำแพงเพชร" ในวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2565
สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำร่วมกับ ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จัดอบรมหลักสูตร "การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ Life Saving and Water Rescue Lifeguard Training Course ในวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565
สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำร่วมกับ ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จัดอบรมหลักสูตร "การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ Life Saving and Water Rescue Lifeguard Training Course ในวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565
สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำร่วมกับ ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จัดอบรมหลักสูตร "การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ Life Saving and Water Rescue Lifeguard Training Course ในวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565
สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (มศว.) องครักษ์
จัดอบรมหลักสูตร "การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ Life Saving and Water Rescue Course ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2565 ที่สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (มศว.) องครักษ์
สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (มศว.) องครักษ์
สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (มศว.) องครักษ์
จัดอบรมหลักสูตร "การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ Life Saving and Water Rescue Course ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2565 ที่สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (มศว.) องครักษ์

ประมวลภาพการอบรมเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ของสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (Thai Life Saving Society) ประจำปี 2563 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 -19 กันยายน 2563 ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาประชานิเวศ กรุงเทพมหานคร