ภาพกิจกรรมสมาคม

สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์
หลักสูตร "การการช่วยชีวิตทางน้ำ และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) จากการจมน้ำจังหวัดกำแพงเพชร" ในวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2565
สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์
หลักสูตร "การการช่วยชีวิตทางน้ำ และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) จากการจมน้ำจังหวัดกำแพงเพชร" ในวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2565
สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์
หลักสูตร "การการช่วยชีวิตทางน้ำ และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) จากการจมน้ำจังหวัดกำแพงเพชร" ในวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2565
สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำร่วมกับ ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จัดอบรมหลักสูตร "การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ Life Saving and Water Rescue Lifeguard Training Course ในวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565
สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำร่วมกับ ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จัดอบรมหลักสูตร "การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ Life Saving and Water Rescue Lifeguard Training Course ในวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565
สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำร่วมกับ ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จัดอบรมหลักสูตร "การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ Life Saving and Water Rescue Lifeguard Training Course ในวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565
สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (มศว.) องครักษ์
จัดอบรมหลักสูตร "การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ Life Saving and Water Rescue Course ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2565 ที่สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (มศว.) องครักษ์
สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (มศว.) องครักษ์
สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (มศว.) องครักษ์
จัดอบรมหลักสูตร "การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ Life Saving and Water Rescue Course ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2565 ที่สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (มศว.) องครักษ์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรค ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ ได้จัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปี 2563 และการแข่งขันโยนเชือกช่วยคนตกน้ำครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด "เอาชีวิตรอดได้ ช่วยเป็น พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ หรือ "Safety Zone...Safety Skills" Stop Drowning!! ณ สระว่ายน้ำองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี