ภาพกิจกรรมสมาคม

โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และลอยตัวได้ รุ่นที่ 2
โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และลอยตัวได้ รุ่นที่ 2
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2559 ณ สวนน้ำเพลินวารี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และลอยตัวได้ รุ่นที่ 2
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2559 ณ สวนน้ำเพลินวารี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และลอยตัวได้ รุ่นที่ 2
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2559 ณ สวนน้ำเพลินวารี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และลอยตัวได้ รุ่นที่ 2
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2559 ณ สวนน้ำเพลินวารี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
อบรมหลักสูตร Life Saving & Water Rescue ให้โค้ชว่ายน้ำและ เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของ โรงเรียน NIST
วันที่ 1-3,5 และ 11-12 สิงหาคม 2559
อบรมหลักสูตร Life Saving & Water Rescue ให้โค้ชว่ายน้ำและ เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของ โรงเรียน NIST
วันที่ 1-3,5 และ 11-12 สิงหาคม 2559
อบรมหลักสูตร Life Saving & Water Rescue ให้โค้ชว่ายน้ำและ เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของ โรงเรียน NIST
วันที่ 1-3,5 และ 11-12 สิงหาคม 2559
8-10 สค.59 อบรมหลักสูตรครูสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดให้กับ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
8-10 สค.59 อบรมหลักสูตรครูสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดให้กับ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
8-10 สค.59 อบรมหลักสูตรครูสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดให้กับ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
8-10 สค.59 อบรมหลักสูตรครูสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดให้กับ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์