ภาพกิจกรรมสมาคม

โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ หลักสูตร ครูฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ระหว่างวันที่ 18-20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย และ 27 รีสอร์ท อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ หลักสูตร ครูฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ระหว่างวันที่ 18-20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย และ 27 รีสอร์ท อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ หลักสูตร ครูฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ระหว่างวันที่ 18-20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย และ 27 รีสอร์ท อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการ การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ ระดับ Bronze Medallion
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2560
โครงการ การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ ระดับ Bronze Medallion
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2560
โครงการ การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ ระดับ Bronze Medallion
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2560
โครงการ การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ ระดับ Bronze Medallion
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2560
โครงการ การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ ระดับ Bronze Medallion
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2560

 

 

**ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000.-บาท**

<<รายละเอียด>>>


 

 

 

รายการจับประเด็นข่าวร้อนวันที่ 26 กันยายน 2559

เรื่องความรู้เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดจากอุบัติภัยทางน้ำ

โดย พลตรีอดิศักดิ์  สุวรรณประกร (ครูอุ๋ย) ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมฯสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ