ภาพกิจกรรมสมาคม

สอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด โรงเรียนสตรีวิทยา 2
วันที่24-25 กันยายน 2559
สอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด โรงเรียนสตรีวิทยา 2
วันที่24-25 กันยายน 2559
สอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด โรงเรียนสตรีวิทยา 2
วันที่24-25 กันยายน 2559
อบรมทบทวนหลักสูตร ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2559
อบรมทบทวนหลักสูตร ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2559
อบรมทบทวนหลักสูตร ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2559
อบรมเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ของสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (Thai Life Saving Society) ประจำปี 2559 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 -9 กันยายน 2559
อบรมเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ของสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (Thai Life Saving Society) ประจำปี 2559 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 -9 กันยายน 2559
อบรมเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ของสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (Thai Life Saving Society) ประจำปี 2559 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 -9 กันยายน 2559
อบรมเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ของสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (Thai Life Saving Society) ประจำปี 2559 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 -9 กันยายน 2559
โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และลอยตัวได้ รุ่นที่ 2
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2559 ณ สวนน้ำเพลินวารี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และลอยตัวได้ รุ่นที่ 2
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2559 ณ สวนน้ำเพลินวารี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

 


 

 

 

รายการจับประเด็นข่าวร้อนวันที่ 26 กันยายน 2559

เรื่องความรู้เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดจากอุบัติภัยทางน้ำ

โดย พลตรีอดิศักดิ์  สุวรรณประกร (ครูอุ๋ย) ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมฯสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ