รายการจับประเด็นข่าวร้อนวันที่ 26 กันยายน 2559

เรื่องความรู้เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดจากอุบัติภัยทางน้ำ

โดย พลตรีอดิศักดิ์  สุวรรณประกร (ครูอุ๋ย) ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมฯสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

 

ภาพกิจกรรมสมาคม

อบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ
ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
อบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ
ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
อบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ
ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
อบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ
ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
สอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด โรงเรียนสตรีวิทยา 2
วันที่24-25 กันยายน 2559
สอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด โรงเรียนสตรีวิทยา 2
วันที่24-25 กันยายน 2559
สอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด โรงเรียนสตรีวิทยา 2
วันที่24-25 กันยายน 2559
อบรมทบทวนหลักสูตร ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2559
อบรมทบทวนหลักสูตร ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2559
อบรมทบทวนหลักสูตร ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2559
อบรมเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ของสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (Thai Life Saving Society) ประจำปี 2559 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 -9 กันยายน 2559
อบรมเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ของสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (Thai Life Saving Society) ประจำปี 2559 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 -9 กันยายน 2559